Hjem » Asker&Bærum »  Toothfairy Farm – En kreativ hub

Toothfairy Farm – En kreativ hub

Martin er engasjert, veldig engasjert. Mens han viser oss rundt i lokalene på Løkketangen Senter prater han på inn og ut pust om FN bærekraftmål, svensk musikkindustri, tapte generasjoner, og om hvordan vi kan forløse ungdommens skaperkraft.

Snart skal disse lokalene syde av kreativitet. Martin gleder seg som en unge.
Snart skal disse lokalene syde av kreativitet. Martin gleder seg som en unge.

Martin er en mann med en visjon. Det er jo vel og bra. Enhver pølsebu skal jo ha en visjon nå til dags. Det som skiller Martin fra den gjengse direktøren som snøvler om visjoner i julebords talen, er at han faktisk realiserer planene sine! Martin har allerede fått til mye. Han kan uten videre kalle seg utelivsentreprenør, platebyråeier og Bærums største private kulturarrangør. Han er også primus motor bak Sandvika Folkebad, som uten tvil er tidenes mest ambisiøse kultursatsning i Bærum. Etableringen av Toothfairy Farm er en del av en, nettopp; visjon, der disse satsningene skal utfylle hverandre, slik at det går opp i en høyere enhet der det ikke finnes noen grenser, verken for den kommersielle eller kunstneriske suksessen.

Toothfairy har nylig tatt over 2000m² på løkketangen senter og er i full gang med å etablere det som skal bli en kreativ HUB innenfor blant annet norsk musikkindustri
Toothfairy har nylig tatt over 2000m² på løkketangen senter og er i full gang med å etablere det som skal bli en kreativ HUB innenfor blant annet norsk musikkindustri

Toothfairy Farm

En sentral del av denne planen er Toothfairy Farm, det nye kreative senteret på Løkketangen Senter. Toothfairy har nylig tatt over 2.000 kvm på Løkketangen Senter og er i full gang med å etablere det som skal bli en kreativ HUB innenfor blant annet norsk musikkindustri.
– Jeg må virkelig berømme både Morten hos gårdeier Entra Eiendom og Unni hos Bærum kommune i forbindelse med denne prosessen, skyter Martin inn.
– I likhet med oss har de sett hvilket enormt potensial som ligger i dette prosjektet. Kort fortalt er tanken å samle norske selskaper innenfor kreative næringer, musikk og musikkteknologi. Vi ønsker å være det Silicon Valley er for techindustrien i USA. Et sted der ideer unnfanges og realiseres av de beste folka i bransjen. En viktig aktør er Mustech Norway, forteller Martin. 
– De velger å etablere seg her på grunn av at de ser hva vi allerede har oppnådd og fordi vi tør å satse.

Parallelt med Toothfairy Farm er Toothfairy involvert i byggeprosessen av 30 nye musikkstudier blant annet på Tanken på Hamang.
Parallelt med Toothfairy Farm er Toothfairy involvert i byggeprosessen av 30 nye musikkstudier blant annet på Tanken på Hamang.

Nye musikkstudioer

Parallelt med Toothfairy Farm er Toothfairy involvert i byggeprosessen av 30 nye musikkstudier blant annet på Tanken. Når dette står ferdig, er all infrastruktur klar. Toothfairy Farm blir den kreative smeltedigelen, Musikken blir realisert i studio på Tanken, og fremført på scenen på Folkebadet. Alt skal fanges opp av industrielt tenkende entreprenører som bringer de nye artistene ut til massene.

Annichen Winsnes Svalastog er ansatt som prosjektleder i Toothfairy Farm, og sammen med Ida Føyn, Martin Schilde og Tobias Teigen skal de drive og drifte Mustech Norway.
Annichen Winsnes Svalastog er ansatt som prosjektleder i Toothfairy Farm, og sammen med Ida Føyn, Martin Schilde og Tobias Teigen skal de drive og drifte Mustech Norway.

Look to Sweden

Martin har akkurat vært på «studietur» til Stockholm der han bla hadde en lang prat med Bjørn Ulvaeus fra ABBA om det Svenske pop-industrien.
– Vi har alt å lære av Sverige, sier Martin.
– I Sverige er popmusikk en eksportartikkel som omsetter for milliarder av kroner. På et tidspunkt sto det Svensker bak hver tredje førsteplass på hitlistene i USA! denne perfekte blandingen av kreativitet og industriell tenkning er noe av de vi ønsker å foredle her i Sandvika.

Gode skoler

- Med satsningen vår ønsker vi også å skape en arena som gjør at vi fanger opp de unge. Skolene i Bærum gjør en kjempejobb når det gjelder å dyrke frem kreative og dyktige ungdommer. Men frem til nå har vi ikke klart å tilby de unge arenaer for videre satsning. Dermed ender det med at de gjør greiene sine andre steder. Vi skal legge til rette og ungdommen skal skape innholdet. Det er ungdommen som kan endre verden, sier Martin. 
– De tør å utfordre, tenke nytt, satse offensivt og skape nye trender. Vi må gjøre det vi kan for å tilrettelegge for denne kreativiteten. I Bærum ligger alt til rette for dette, men da må vi tørre å gi plass til de unge! 
«En by skapes ikke av byggene, men av innholdet». 
– Det er slik vi tenker. Løkketangen Senter er det bygget som binder byen sammen rent geografisk, men det skal også være det bygget som binder alle gode krefter sammen mot et felles mål. Da må det være en gjensidig forståelse mellom de kreative folka og «de voksne». Dersom vi oppnår denne balansen, kan vi få en fantastisk verdiskapning her i Sandvika. Da snakker jeg både om kvalitative, kunstneriske, immaterielle verdier, men også de verdiene staten og kapitalen alltid sikler etter i form av eiendomspriser, leieinntekter og en økt attraktivitets for hele regionen. En vinn-vinn-situasjon!
Søker du på nett etter de kuleste nabolagene i Europa dukker det opp steder som Järntorget i Gøteborg, Bonfin i Porto, Neukölin i Berlin, Ostiense i Roma og Powisle i Warzawa. Det som har gitt disse stedene status er innholdet. Et innehold som er skapt av unge kreative folk som har fått lov å holde på uten offentlige vedtak og toppstyrt planlegging.
– Om et par år håper vi at Sandvika kommer opp i samme søk.

Tekst: Stein O Kaasa | Foto: Toothfairy Farm
 

Følg IN magasinet på Facebook