Hjem » Bergen »  The Dream Team

The Dream Team

For de fleste av oss som vurderer å gjennomgå en operasjon, vil det dukke opp mange tanker. Vi er alle redd for at det skal skje noe alvorlig, at det blir smertefullt eller at forventninger til resultatet ikke blir oppfylt. Derfor er det så viktig at vi ikke bare har tillit til kirurgen, men til alle som er delaktig i behandlingen. På Plastikkirurg1 møter du et team som er håndplukket for sin kompetanse og serviceinnstilling. Her kan du med andre ord senke skuldrene i trygg forvissning om at du er i de beste hender!

Visjonen til dr. Tom Inge Ørner og dr. Christian Busch da de startet Plastikkirurg1 var at klinikken skulle bli et førstevalg for pasientene dersom de en dag skulle trenge deres kompetanse. For å nå denne visjonen er de avhengig av det beste teamet rundt seg. 
– Vi har håndplukket vårt «dream team». Dette er mennesker som er serviceinnstilte, har spesialkompetanse, lang erfaring og ikke minst som har lidenskap for jobben sin, slik at du som pasient hele tiden skal føle deg sett og ivaretatt på best mulig måte. Pasientene som kommer hit ønsker å føle seg trygge og spesielle, derfor var det ekstra viktig for oss å finne de riktige menneskene, forteller dr. Ørner.
En typisk pasientreise ved Plastikkirurg1 starter gjerne med et besøk på nettsiden til klinikken før man bestiller en konsultasjon.

Britt Jorunn: Pasientkonsulent og sykepleier

Den første man kommer i kontakt med er som oftest Britt Jorunn. Hun er sykepleier og pasientkonsulent. Det er hun som håndterer de fleste mailer og her trenger man aldri vente mer enn noen timer, maks en arbeidsdag før du får svar på din henvendelse. Plastikkirurg1 som målsetning å alltid ha kort ventetid både på konsultasjoner og operasjoner. 
– Britt Jorunn har jobbet sammen med meg i nesten 12 år, først ved Teres Medical Group og senere ved Aleris på Nesttun. Vi kjenner hverandre godt etter hvert, og selv om jeg til tider kan være krevende å arbeide sammen med, fulgte hun med til Sandsli, sier dr. Ørner. 
Britt Jorunn har ansvar for det meste i forhold til pasientkontakt, alt som har med resepsjonen, tilrettelegging av konsultasjoner og operasjonsprogram. Alle pasienter går med hennes visittkort i vesken og alle får beskjed om å ringe dersom de lurer på noe.

Wenche: Kosmetisk sykepleier

Når du kommer til en konsultasjon eller operasjon ved Plastikkirurg1 er det umulig å ikke møte Wenche, kosmetisk sykepleier. Hun har arbeidet som hudpleier og senere som kosmetisk sykepleier i 30 år, 20 av disse årene sammen med dr. Ørner. Hun er den kosmetiske sykepleieren i Bergen med lengst og størst erfaring når det gjelder medisinske peelinger, injiseringer og andre hudbehandlinger. Wenche er ofte også sammen med legene på konsultasjonen før operasjonen og alltid med på kontrollene av pasientene etter operasjon.

Lars: Narkoselege

Lars har over 35 års erfaring som anestesilege. Han har arbeidet med alle typer anestesi i flere land. Han har vært klinikksjef på en anestesiavdeling i Danmark, arbeidet i flere år som overlege ved Haukeland Universitetssykehus i tillegg til at han har arbeidet ved sykehus i Afrika. Narkose er ofte det mange synes er mest skummelt ved en operasjon. Før du som pasient tas inn på operasjonsstuen får du alltid snakke med operatøren og anestesilegen. Lars er opprinnelig dansk og har en trygg autoritet som gjør at alle pasientene slapper av, senker skuldrene og føler seg trygge. 

Ingunn: Operasjonssykepleier

På selve operasjonsstuen møter du Ingunn. Hennes oppgaver på Plastikkirurg1 består i å assistere kirurgen under inngrepet. Hun har også ansvaret for at det nødvendige utstyret er på plass samt at alle sterile prosedyrer, desinfeksjon og dekning er utført i henhold til satte prosedyrer. I tillegg har Ingunn ansvar for håndtering av kirurgiske instrumenter (vask, pakking og sterilisering mm.).

Nina: Anestesisykepleier

En annen du møter på operasjonsstuen er anestesisykepleieren Nina. I tillegg til å være en del av anestesiteamet, har hun ansvar for driften av operasjonsstuene, gjennomføringen av operasjonsprogrammet, bestilling av medisinsk forbruksmateriell, medisinsk gass og medisiner. Nina er også veldig opptatt av at du som pasient skal føle deg trygg, godt informert og godt ivaretatt under hele forløpet før, under og etter en operasjon.

Cathrine: Kontorleder

Cathrine har vært med å planlegge, bygge og igangsette alle klinikkene dr. Ørner har startet Bergen. Hun har vært med å tegne lokalene, bestemt interiør og farger, utarbeidet logistikk og rutiner. Det har hele tiden vært en plan at Plastikkirurg1 skal være den beste private klinikken for deg som pasient.
Etter tre forsøk har de endelig klart å lage den klinikken deres pasienter bør kunne forvente og fortjener. I tillegg er klinikken laget slik at jobben kan utføres på en optimal måte mht. kvalitet og drift. 
– Vi, alle som jobber ved Plastikkirurg1, er opptatt av din sikkerhet som pasient i tillegg til at vi setter som høyeste prioritet at du skal bli fornøyd. Velkommen til oss!

FAKTA: Plastikkirurg1

• Adresse: Sandslimarka 61-63, 5254 Sandsli
• Tlf: 55 99 11 00
• Web: www.plastikkirurg1.no
• Instagram: www.instagram.com/plastikkirurg1
• Facebook: www.facebook.com/plastikkirurg1

Tekst: Mona Gullstein | Foto: Plastikkirurg1
 

Følg IN magasinet på Facebook