Hjem » Stavanger »  Nye tider - nye muligheter

Nye tider - nye muligheter

Regionen er i endring, og mange kloke hoder står overfor nye muligheter. 

Tøffe tider på arbeidsmarkedet gjør at flere ser muligheten for å tenke videreutdanning, tenke nytt og bruke kompetansen alternativt. 
– Vi merker på veiledningene at flere nå føler de bør ta videreutdanning for å være attraktive i et presset jobbmarked, sier v, studieleder ved Handelshøyskolen BI – Campus Stavanger. 
– For oss er det viktig å være på andre arenaer enn tidligere. Situasjonen gjør at vi tenke alternativer og nye muligheter, sier hun. 
– Vi skal blant annet bidra med vår kompetanse inn i et kursopplegg til NAV rettet mot de som har mistet jobbene sine og som har høyere utdanning, sier Hovland Skauby. 
Her kan fokuset på egen-kompetanse komme til nytte, og forhåpentligvis inspirere og motivere til ny giv.

Verktøy

For å håndtere en uforutsigbar jobbtilværelse hjelper det med gode verktøy. 
– Utdanning er et verktøy, mener studielederen. 
De tøffe tidene i oljebransjen må man forholde seg til, og nedgangstidene gir store ringvirkninger. Det går ikke bare utover arbeidsplassene i oljebransjen. Mange står overfor ledighet, eller frykt for ledighet. 
- Vi må tilpasse oss dagens – og morgendagens – situasjon i vår region, og må tenke nytt for å være a jour med jobbmarkedet, sier Hovland Skauby. 
Ved Campus Stavanger tenker de nytt med fokus på endringene regionen. Høyskolen vurderer hva de til enhver tid kan gjøre for å være på høyden med den nye hverdagen. 
– Målet er at BI skal være det beste alternativet for dem som trenger omskolering eller videreutdanning, sier Hovland Skauby. 
BI er kjent og velrenommert for sine ledelsesfag, og det er en selvfølge at fag, forskere og forelesere er oppdaterte, og i stadig utvikling.

Hvilken boks?

Å tenke utenfor boksen er nødvendig. Det som tidligere var «opplest og vedtatt» er plutselig ikke det lenger. Det eneste som er konstant er forandringer. 
– Det kan alltids komme nye situasjoner som dette, kanskje om ti år, sier Hovland Skauby, og da gjelder det å være forberedt best mulig på det.
På Campus Stavanger er ca. 50% av studentmassen «voksenmarked», det vil si de som tar videreutdanning. De har som regel lang arbeidserfaring, men trenger faglig påfyll, gjerne i form av ledelsesfag, sier studielederen. Mange av de mer voksne setter seg også på skolebenken. BI gir muligheter for å ta videreutdanning på deltid, enkelte tilbud går på kveldstid, mens de fleste er samlingsbasert. 
Det er ikke alltid så lett å vite hvilke studier som passer aller best. Hege oppfordrer alle nysgjerrige til å ta kontakt for en uforpliktende veiledning; 
– 23. august fra kl. 17-20 blir det «Get inspired» - der vi vil presentere studietilbudet for videreutdanningen 2016, og ha faglige innlegg, sier Hovland Skauby. 
– Følg oss på www.bi.no/stavanger

Tekst: Trine Texnæs | Foto: BI

Følg IN magasinet på Facebook