Hjem » Stavanger »  Hver bolig er unik

Hver bolig er unik

Boligmarkedet i Stavanger er i bedring. I følge Karoline Mauland i PrivatMegleren Haferkamp & Partnere, er boligselgere likevel tjent med å ikke ta for lett på boligsalget. 

Karoline Mauland er siste tilskudd til PrivatMegleren Haferkamp & Partnere.

Selskapet som snart fyller 2 år har spist på seg både i markedsandel og antall ansatte. Karoline Mauland er siste tilskudd til PrivatMegleren Haferkamp & Partnere, hun er glad for å endelig være på plass. 
– PrivaMegleren er et selskap med betydelig vekt på kvalitet i alt de foretar seg, være seg mennesker eller produkter. Jeg er opptatt av å kunne levere kvalitet til mine kjøpere og selgere, det føler jeg virkelig jeg blir i stand til her. 
Det er neppe tilfeldig at Karoline har valgt å takke ja til sin nye arbeidsgiver. 
– Jeg liker at boligsalg ikke går på samlebånd her, hver kunde og hver bolig er unik. Min oppfatning er at det å tilpasse boligsalget til hver enkelt kommer alle til gode.

Herlig krevende

Livet som eiendomsmegler er ikke for alle, men Karoline har aldri angret på sitt yrkesvalg. 
– Jeg synes jeg er heldig som har så varierte dager og får møte ulike mennesker i ulike livssituasjoner. 
Ingen dag er lik. Fra kundemøter til kontordager med utarbeidelse av strategier i kundenes boligsalg. 
– Det er både utfordrende og spennende at det ikke alltid finnes en fasit på hva man bør gjøre. To meglere kan gjøre helt ulike vurderinger. 
Karoline forklarer at hun alltid er opptatt av å involvere kundene og lytte til dem. 
– Jeg tror det er viktig at man som megler har evnen til å sette seg inn i ulike livssituasjoner, finne behov, tilpasse seg, gi ærlige tilbakemeldinger, lytte og være god til å samarbeide.

Et marked i bedring

Stavanger er eneste av de store byene med negativ prisutvikling siste 5 år, Karoline mener det er viktig å fokusere på det positive med utviklingen. 
– Andre byer er mulig nær en foreløpig topp, vi har trolig akkurat passert bunnen. Etter en periode med svak utvikling i næringslivet peker pilen oppover. 
Men at prisene er opp 1% siste år betyr på ingen måte at boliger «selger seg selv». Karoline understreker at den som skal selge bolig absolutt er tjent med å ta boligsalget på alvor. 
– Man trenger en god strategi, et riktig prisbilde, en god presentasjon og den beste markedsføringen. Man er også tjent med å velge en megler som er litt fremoverlent. Hun er sikker på at boligeiere som velger å ta boligsalget på alvor, vil komme svært godt ut av det.
 

Følg IN magasinet på Facebook