Hjem » Sandnes »  Elisabeth Dahl: Kulturbyggeren

Elisabeth Dahl: Kulturbyggeren

Elisabeth Dahl ville bli orkestermusiker, men engasjerte seg tidlig langt utover sin egen barndomsdrøm. Nylig ansatt som kulturhussjef hos Sandnes kunst- og kulturhus, vil hun skape det beste kulturtilbudet både for de som sitter i salen og de som står stå på scenen.

– Jeg elsker å skape begeistring, stråler Elisabeth Dahl.
På østlandsdialekt, ispedd hyppige innslag av en trillende latter, blir det raskt bekreftet at hjertet hennes allerede ligger godt plantet både i regionen og i rollen hun nå skal fylle som den nye kulturhussjefen i Sandnes. 
– Det at kultur er samfunnsbyggende har alltid vært en hjørnestein i det jeg har foretatt meg. Kultur er det som fyller folks fritid og som gir dem noe å snakke om og tenke på. Kultur er en grunnleggende del av alles liv, sier hun.
Dahl mener at folk bruker kulturen annerledes på små steder. Mens kulturaktørene i de største byene kan drukne noe i hverandre, mener hun befolkningen føler mer eierskap til kulturtilbudene på mindre steder. Slik er det også lettere å få innpass når en kommer utenfra. 
– Jeg ønsker å involvere og inspirere. Vi skal ha en åpen dør, sier hun.

Breddetilbud

Det var kjærligheten og en annen spennende jobb som lokket Dahl til Vestlandet for fire år siden. 
– Jeg har bodd mange år i Oslo og trodde lenge jeg var storbyjente, men har etterhvert oppdaget at småbyer har kvaliteter som en ikke finner i de store byene. Særlig innenfor vårt felt, smiler hun. 
I dag bor hun sammen med kjæresten Erlend Serigstad som driver Bryne kino. Jobben som fikk Dahl hit, var en åremålsstilling som daglig leder for det regionale filmsenteret Filmkraft Rogaland. Etter sine 4 tilmålte år der, leder hun nå satsingen på de offentlige kulturscenene i Sandnes; Sandnes kulturhus og KINOKINO. 
– Det var spennende å jobbe i filmbransjen. Jeg trivdes med å utvikle en bransje og bidra til at det kan produseres og formidles gode filmhistorier fra Rogaland, men det er godt å være tilbake og jobbe med det brede kulturfeltet igjen, sier hun. 
Dahl ble anbefalt å søke om 4 nye år i sjefsstolen hos Filmkraft, men valgte å takke for seg. Før hun kom vestover for vel fire år siden, jobbet hun som kultursjef i Lillesand og muligheten for å igjen jobbe med flere kulturuttrykk fristet. 
– Jeg liker godt å jobbe med kulturformidling, sier hun
I Lillesand ledet Dahl kulturhuset og kinoen eTeateret og hadde i tillegg ansvar for kommunens satsing innen områdene fritid, kulturminner, barn og unge, bibliotek, museum, ungdomsklubb og uteforestillingen Jernbyrden. Erfaringen derfra gjorde henne oppmerksom på hvor viktig kultur er for at et samfunn skal kunne vokse. 
– Kulturen utgjør forskjellen på det å bo og det å leve. Kultur er et primærbehov for mennesker, sier hun. 
Dahl ønsker å bidra til trivsel for hele befolkningen med kulturhusets programmering fremover og burde med sin tidligere erfaring fra kulturhusområdet være godt skodd for oppgaven. Hun er klar på hva hun skal klare levere. 
– Alle skal med og alle skal få. Målet vårt er å tilby noe for alle, forteller hun.
Dahl er spesielt opptatt av å styrke tilbudet for unge voksne. 
– Det tilbudet som eksisterer for denne målgruppen i dag er noe tilfeldig. Så her er et behov vi skal fylle, sier hun 
Hun kan røpe at det er snakk om å tilby mer innhold innen musikk og film.

RAS, Riksteatret og regionalt samarbeid

Selv om Dahl har klare visjoner for styrking av kulturhusets tilbud, er hun tydelig på at huset står godt stilt i dag. 
– Vi er stolte av å være fast spillested for Riksteatret. Ellers sitter RAS her på huset sammen med oss og samarbeidet med dem er utrolig spennende, sier hun. 
Sandnes kulturhus har, som eneste scene i Stavanger-regionen, hatt dans som satsningsområde siden huset åpnet nyttårsaften 1999. RAS ble startet i 2008 og setter jevnlig opp forestillinger både med egenproduserte og besøkende forestillinger. 
– Vi trekker gode veksler på RAS. Dette samarbeidet gjør at vi skiller oss ut fra andre kulturhus, sier Dahl
Kulturhuset samarbeider også jevnlig om produksjoner med andre kulturhus i regionen. 
– Vi hadde nylig et samarbeid med Stavanger Konserthus om Tosca. Det er fint at Stavanger og Sandnes kan samarbeide og utfylle hverandre, forteller hun.

Hjem for artister

Den nye kulturhussjefen engasjerer seg også utover det å fylle programmet med et bredt innhold. 
– Gode regionale artister skal finne et hjem hos oss.
Hun tenker da i første rekke på at profesjonelle aktører på området får mulighet til og ønsker å innta husets scener med jevne mellomrom. Men Sandnes kunst- og kulturhus skal også være et sted for de som driver med kulturuttrykk på fritiden. 
– Vi har allerede et samarbeid med danseskolen Steps som har sine forestillinger her. Jeg kunne tenke meg å se mer kulturelt mangfold på scenene våre. Vi ønsker stor lokal aktivitet, sier hun. 
Med to spennende bygg under paraplyen Sandnes kunst- og kulturhus, har Dahl mulighet til å åpne for et bredt innhold av både tilreisende og lokale innslag. 
– Vi har to hus som skal supplere og utfylle hverandre.
Kulturhuset har på mange måter funnet sitt uttrykk, men det er ennå litt uklart hva KINOKINO skal presentere fremover. 
– Det er ikke lett å svare på hva KINOKINO har vært og hva det skal være. Politikerne har vært noe uenige der og dette er ennå noe i støpeskjeen, forteller hun.
Huset består i dag av en to kinosaler, en multisal og en kunstsal som under gallerileder Jan Kjetil Bjørheim huser forskjellige utstillinger. Her finnes også et eget areal som brukes fast av Sandnes kunstforening. 
– Det har vært veldig spennende for meg å få et dypere innblikk i billedkunst. KINOKINO kunstsal er gode på å utvide folks horisont på hva som er kunst, sier Dahl.

Musiker

Den engasjerte kulturhuslederens egentlige plan var å bli orkestermusiker. Under oppveksten hjemme i Drammen, var det kun musikk som gjaldt for henne. 
– Jeg spilte fløyte i skolekorps og begynte med trombone da jeg var 15 år gammel. Jeg øvde mye. Det var altoppslukende. 
Da hun studerte musikkvitenskap i Oslo og fordypet seg i klassisk trombone var tanken å satse profesjonelt. Det la hun etterhvert på hylla. Nå spiller hun kun på fritiden.
– Akkurat nå er jeg ute på grunn av en senebetennelse, men jeg spiller til vanlig i Orstad Storband. Jeg håper å snart være tilbake. Musikken må alltid være med meg.
Hun reiste på turne som musiker i et salsaband i en periode etter endte studier, men valgte å avslutte forsøket på en musikerkarriere da hun fikk tilbud om et vikariat hos TONO. 
– Vikariatet ble raskt utvidet og jeg ble der i 11 år, forteller hun.
Dahl var senere trombonist og vokalist i et tradjazzband da hun jobbet i Lillesand og holder også nå musikken som en høyt prioritert hobby. Hun har mange strenger å spille på og vil utrette mer enn å følge sine egne musikalske ambisjoner. 
– Jeg er et menneske som også trives med å tilrettelegge og yte et tilbud. Samtidig er jeg opptatt av å ta vare på rettighetene til dem som skal leve av det som kanskje er noe av det vanskeligste å leve av.
Dahl vil i tillegg til å utøve musikk også utforske og dele andres verk. Å støtte opp om, oppfylle og inkludere folk i andres artisters og kunstneres drømmer er noe som gir henne glede og stolthet. Både når det gjelder profesjonelle aktører og amatører. Hun ser verdien kulturen gir både for de som utøver og de som mottar den og ikke minst hva den gjør med et samfunn. Ambisjonen for Sandnes kunst- og kulturhus er klar. 
– Vi skal inn i hjertet på befolkningen, avslutter Dahl.

FAKTA

Sandnes kunst- og kulturhus er et kulturforetak som driver Sandnes kulturhus og KINOKINO
• Kulturhuset skal tilby gode opplevelser med ett spennende program av dans, musikk, teater og humor med mer, -men skal også være en storstue for det lokale kulturlivet.
• KINOKINO er tidligere gamle Sandnes rådhusteater - en flott funkisbygning fra 1941 som tidligere har vært rådhus, kino og bibliotek. Bygget har tre kinosaler, hvorav to som er digitaliserte og en med en 4K projektor. I første etasje finner en utstillingssal og en hyggelig og sjarmerende kafé. 
• Sandnes kunst- og kulturhus er også hjemmearena for RAS (Regional Arena for Samtidsdans).
• Facebook: www.facebook.com/sandneskulturhus
• Instagram: www.instagram.com/sandneskulturhus 

Tekst: Ingunn Myklevoll Sjøen

Følg IN magasinet på Facebook